ติดต่อเรา 2018-05-13T23:56:42+07:00

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2320-2288 โทรสาร 0-2320-2670

โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
กม.36 บางนา-ตราด

โรงงาน 1 90/1 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทร.(038)522-302 โทรสาร. (038)522-311

โรงงาน 2 109 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทร: (038)989120-4 โทรสาร: (038)989125

[recaptcha]

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทั่วไป